ISO 9001 Quality Management Systems Certification

ISO 9001: 2008 «Quality management systems – Requirements» це міжнародний стандарт, що регламентує створення і впровадження системи менеджменту якості на підприємствах будь-якого профілю та форми власності. Даний стандарт сьогодні визнаний в 190 країнах світу і є базовим для побудови інших систем менеджменту. Український аналог стандарту ISO 9001: 2008 – ДСТУ ISO 9001: 2009 «Системи управління якістю. Вимоги».
Поставивши собі запитання: за яким стандартом має сенс сертифікувати своє підприємство, його власникам слід мати на увазі, що хоча по суті обидва стандарти повністю ідентичні, Сертифікат відповідності ISO 9001: 2008 (міжнародного зразка) визнається в Україні, а Сертифікат відповідності ДСТУ ISO 9001: 2009 ( українського зразка) в інших країнах юридичної сили не має. Тому вибирати сертифікацію згідно ДСТУ ISO 9001: 2009 має сенс тільки в тому випадку, якщо компанія працює виключно на внутрішньому ринку.

Система менеджменту якості по ISO 9001 давно стала світовим стандартом ведення бізнесу, а наявність Сертифікату відповідності ISO 9001 – неодмінним атрибутом компанії, яка стабільно розвивається і є успішною.

Що ж дає підприємству впровадження цієї системи менеджменту якості? В першу чергу – оптимізацію існуючих в компанії бізнес-процесів і, як наслідок, вихід на більш високий рівень ефективності. Впровадження ISO 9001 дозволяє компанії не тільки оптимізувати роботу виходячи з наявних ресурсів, а й виробити найбільш ефективну стратегію розвитку завдяки підвищенню якості прийняття управлінських рішень.

  Не менш важливо і те, що впроваджена система менеджменту якості ISO 9001 дозволяє компанії гарантувати стабільність якості продукції та / або послуг. Що, в свою чергу, не тільки підвищує конкурентоспроможність компанії, але допомагає їй в успішному розширенні ринків збуту. Адже наявність Сертифікату відповідності ISO 9001 не тільки відкриває двері на зовнішні ринки, а й підвищує результативність участі в різних тендерах.

Будь-які зміни в компанії – якщо вони впроваджуються не як порожня формальність – вимагають часу і злагоджених зусиль всієї команди підприємства. Інтегрування системи менеджменту якості – це одна з глобальних змін в роботі компанії, тому імплементація принципів і вимог стандарту ISO 9001 може зайняти тривалий час. Адже щоб побудувати діючу систему управління якістю, необхідно пройти такі етапи:

  • Аналіз роботи компанії і її відповідності вимогам стандарту. Визначення сфери застосування системи менеджменту якості;
  • Опис процесів і розробка процедур, передбачених стандартом. Підготовка документації;
  • Впровадження системи менеджменту якості;
  • Проведення внутрішнього аудиту та, при необхідності, розробка пакету коригувальних і попереджувальних заходів для усунення виявлених або можливих невідповідностей.

Як показує практика, термін впровадження системи управління якістю може становити від декількох місяців (для невеликого підприємства або впровадження СУЯ для окремих процесів) до декількох років (для повного впровадження системи управління якістю для великої компанії).

IMPROVE MEDICAL – акредитований орган сертифікації відповідності згідно ДСТУ ISO 9001: 2009 «Системи управління якістю. Вимоги» та ISO 9001: 2008 «Quality management systems – Requirements». Наша компетенція і кваліфікація наших співробітників підтверджена атестатами, що діють як на території України, так і за її межами. У своїй роботі ми чітко дотримуємося принципів і вимог, викладених у Стандарті ІSO / IEC 17021: 2011.

  Якщо Ваша компанія зацікавлена ​​в отриманні Сертифікату відповідності системі якості ДСТУ ISO 9001: 2009 та / або ISO 9001: 2008, Ви завжди можете звернутися до нас і укласти договори як на проведення попереднього аудиту, так і на проходження процедури сертифікації.