Етичний кодекс IMPROVE MEDICAL

Колектив IMPROVE MEDICAL керується в своїй роботі виключно принципами ділової етики та етики проведення процедур сертифікації, вимог чинного законодавства, правилами Систем сертифікації та Технічних регламентів.

Основоположними принципами діяльності експертів і аудиторів органу сертифікації та оцінки відповідності ТОВ “Імпрув Медикел”  є:

Об’єктивність. Ми чесно і неупереджено виконуємо свою роботу. Приймаючи рішення про видачу Сертифіката відповідності, акредитований орган ТОВ “Імпрув Медикел” керується об’єктивними даними, отриманими нашими експертами в ході незалежного аудиту.

Конфіденційність. Ми гарантуємо нашим клієнтам повне дотримання їх комерційних таємниць та іншої конфіденційної інформації.

Неупередженість. Ми готові провести сертифікацію як великих, так і невеликих підприємств – при цьому всі наші клієнти можуть бути впевнені в тому, що свою роботу наші експерти та аудитори виконають оперативно, професійно і неупереджено. Ми гарантує відсутність конфлікту інтересів.

Професіоналізм. Компетентність наших експертів і аудиторів дозволяє проводити процедури сертифікації та оцінки відповідності в максимально стислі терміни – але при цьому в суворій відповідності до вимогДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем менеджменту »  ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2012 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг ».

Відповідальність. Ми несемо відповідальність за свою роботу. Видані IMPROVE MEDICAL Сертифікати є авторитетним підтвердженням наявності у компанії, що перевіряється діючої системи якості менеджменту (ISO 9001 і ISO 13485).