Комітет з неупередженості

Основними функціями Комітету з неупередженості є забезпечення неупередженості та об’єктивності дій при проведенні робіт з оцінки відповідності продукції та систем управління, а також виключення можливості будь-якої форми дискримінації щодо замовників та інших зацікавлених сторін.

З метою реалізації цих функцій, Комітету надано такі повноваження:

а) надавати допомогу в розробці політики, що стосується неупередженості діяльності з сертифікації;

б) протидіяти будь-якій тенденції з боку органу з оцінки відповідності, яка дозволила б з комерційних або інших міркувань перешкоджати послідовному об’єктивному здійсненню діяльності з оцінки відповідності;

в) надавати рекомендації з питань, які впливають на довіру до оцінки відповідності, включаючи відкритість та суспільне сприйняття;

г) вносити пропозиції щодо змісту та функціонування системи управління;

д) вносити пропозиції про зміни у вимогах до процедур оцінки відповідності продукції та систем менеджменту якості;

е) надавати рекомендації з інших питань, які віднесені до компетенції органу з оцінки відповідності IMPROVE MEDICAL;

є) розробляти пропозиції щодо вдосконалення роботи органу з оцінки відповідності IMPROVE MEDICAL, в тому числі, шляхом оцінки джерел фінансування та отримання прибутку;

ж) обмін досвідом виконання експертних робіт та робіт з оцінки відповідності з іншими органами з оцінки відповідності, експертними установами та організаціями;

з) проводити аналіз, щонайменше один раз на рік, неупередженості робіт з оцінки відповідності, процесів аудиту та процесів прийняття рішень органу з оцінки відповідності.

Комітету можуть бути доручені інші завдання або обов’язки за умови, що ці додаткові завдання або обов’язки не вплинуть його головну роль щодо забезпечення неупередженості.