Комітет з неупередженості

Функції Комітету щодо забезпечення неупередженості

Основними функціями Комітету ООС є забезпечення неупередженості та об’єктивності дій при проведенні робіт з оцінки відповідності продукції та систем управління. І, звичайно, виключення можливості будь-якої форми дискримінації щодо замовників та інших зацікавлених сторін.

З метою реалізації цих функцій, Комітету надаються такі повноваження:

а) надавати допомогу в розробці політики, що стосується неупередженості діяльності із сертифікації;

б) протидіяти будь-якій тенденції з боку ООВ, яка дозволила б з комерційних або інших міркувань перешкоджати послідовному об’єктивному здійсненню діяльності з оцінки відповідності;

в) надавати рекомендації з питань, які впливають на довіру до оцінки відповідності, включаючи відкритість та суспільне сприйняття;

г) вносити пропозиції щодо змісту та функціонування системи управління;

д) вносити пропозиції про зміни у вимогах до процедур оцінки відповідності продукції та систем менеджменту якості;

е) надавати рекомендації з інших питань, які віднесені до компетенції ТОВ «Імпрув Медікел»;

є) розробка пропозицій щодо вдосконалення роботи ТОВ «Імпрув Медікел», в тому числі шляхом оцінки джерел фінансування та отримання прибутку;

ж) обмін досвідом виконання експертних робіт та робіт з оцінки відповідності з іншими органами з оцінки відповідності, експертними установами та організаціями;

з) проводити аналіз, щонайменше один раз на рік, неупередженості робіт з оцінки відповідності, процесів аудиту та процесів прийняття рішень ООС.

Комітету можуть бути доручені інші завдання або обов’язки, за умови, що ці додаткові завдання або обов’язки не компрометують його головну роль щодо забезпечення неупередженості.