Політика IMPROVE MEDICAL

Акредитований Орган з оцінки та підтвердження відповідності IMPROVE MEDICAL дотримується наступної політики:

– Політика управління неупередженістю (дивитися посилання)

Керівництво IMPROVE MEDICAL розуміє і приймає необхідність дотримання неупередженості в ході сертифікації систем менеджменту і оцінки відповідності продукції Технічним регламентам. Ми зобов’язуємося при найменших ознаках можливого розвитку конфлікту інтересів докласти максимум зусиль для його вирішення. Ми гарантуємо неупередженість, що проводиться нашими аудиторами та залученими експертами процедур сертифікації та оцінки відповідності.

– Відповідальність та відкритість.

Орган з оцінки та підтвердження відповідності IMPROVE MEDICAL несе повну відповідальність за прийняття рішення про сертифікацію та / або оцінки відповідності. Дані рішення приймаються виключно на підставі результату проведених аудитів та інспекцій. Для забезпечення реалізації політики відкритості в компанії дотримуються чітко сформульованих процедур і порядку проведення сертифікації систем менеджменту на відповідність стандартам і оцінки відповідності продукції Техрегламентам.

– Конфіденційність.

Керівництвом IMPROVE MEDICAL вжито низку заходів для забезпечення політики конфіденційності – одного з важливих параметрів в роботі Органу з сертифікації / підтвердження відповідності. Зокрема, всі зобов’язання по збереженню конфіденційності декларуються в письмовому вигляді і неухильно дотримуються. IMPROVE MEDICAL також забезпечує конфіденційність інформації, переданої співробітникам на паперових та електронних носіях за рахунок використання спеціальних засобів зберігання.