Ілона Буковчаник

Аудитор в сфері управління системами менеджменту якості для виробників медичних виробів згідно вимогам ISO 13485:2016, ДСТУ EN ISO 13485:2018,  Директивам 93/42/EC, 98/79/EC, 90/385/ЕС, Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753, Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 754, Технічного регламенту щодо  активних медичних виробів, які імплантують, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 755.  Спеціаліст у сфері обігу лікарських засобів, аудитор GMP/GDP.

Закінчила Національний фармацевтичний університет за спеціальністю фармація, Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю правознавство.

Bukovchanyk Ilona auditor in the field of quality management systems for manufacturers of medical devices in accordance with the requirements of ISO 13485: 2016, DSTU EN ISO 13485: 2018, Directives 93/42 / EC, 98/79 / EC, 90/385 / EC, Technical regulation on medical devices (Resolution of the CM of Ukraine dated 02.10.2013 № 753, № 754 № 755). GMP / GDP auditor. She graduated from the National University of Pharmacy with a degree in pharmacy, The Kharkiv National University of Internal Affairs with a degree in law.